Lucrarea de față este elaborată în primul rând pentru a servi ca suport de curs pentru studenții secțiilor de agricultură, horticultură și peisagistică, dar este utilă tuturor studenților de la specializările din domeniul agricol, agrozootehnic, agroalimentar și agroturistic.

            Cartea cuprinde elementele de bază necesare pentru înțelegerea funcționării și a reglajelor necesare mașinilor, utilajelor și instalațiilor folosite în agricultură și horticultură.

             Partea practică a cursului se exemplifică în Îndrumătorul de laborator.

Obiectivul general al disciplinei 

Obiectivele disciplinei sunt însuşirea principiilor de funcţionare de bază ale mașinilor și echipamentelor  folosite în domeniul agro-silvic. Cunoaşterea organelor de maşini, a pieselor şi ansamblelor din componenţa maşinilor pentru protecţia plantelor şi arboretelor. Cunoaşterea diverselor tipuri constructive de maşini, echipamente şi aparate folosite în protecţia fitosanitară a culturilor agricole şi silvice. Prezentarea parametrilor tehnici şi funcţionali ale maşinilor folosite în combaterea mecanică, biologică şi chimică a bolilor şi dăunătorilor.

Obiectivele specifice

Cursul de "Maşini şi echipamente" asigură pregătirea tehnică teoretică şi practică de bază a studenţilor, prezintă elementele constructive ale maşinilor şi echipamentelor în domeniul agro-silvic

Bibliografie

    1. Cheregi Gabriel – Maşini şi echipamente, Note de curs, 2018.
    2. Stahli W., Bungescu, S. T., Aparate, echipamente şi maşini pentru protecţia plantelor, Editura Agroprint Timişoara 2006.
    3. Stahli, W., Maşini pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare şi fertilizarea foliară a culturilor legumicole - Partea I Maşini de stropit, Editura AGROPRINT Timişoara 2003.
    4. Bungescu, S.T., Pape J., Stahli W., Mijloace aeriene pentru aplicarea tratamentelor fitosanitare şi fertilizarea culturilor agricole şi silvice, Editura Mirton Timişoara 2004.
    5. Stahli W., Bungescu, S. T., Maşini şi aparate de stropit în plantaţiile vitipomicole şi silvice, Editura Mirton Timişoara 2005.

6.       Stahli, W., Sisteme actuale de aplicare prin stropire a tratamentelor fitosanitare şi a îngrăşămintelor lichide în legumicultură, Univ.St.Agr. a Banatului Timişoara 1998.

Cursul "Anatomia lemnului" îşi propune cunoaşterea lemnului ca material biologic, prin însuşirea noţiunilor legate de structura peretelui celular, tipurile şi caracteristicile celulelor constitutive şi caracterele macroscopice; identificarea lemnului diferitelor specii forestiere; recunoaşterea şi determinarea principalelor defecte ale lemnului.

Obiectivul general:

·         Cunoaşterea principiilor şi legilor de clasificare a plantelor.

Obiective specifice:

·         Cunoașterea și înțelegerea principalelor categorii sistematice.

·         Familiarizarea cu sistemele de clasificare a plantelor bazate pe filogenie.

·         Cunoașterea caracterelor generale, precum și a reprezentanților pentru încrengăturile, clasele, subclasele, ordinele, familiile cele mai reprezentative de talofite și cormofite.

Competențele dobândite în urma cursului sunt:

·         Formarea deprinderilor de utilizare a sistemelor clasice și moderne de clasificare a plantelor;

·         Cunoașterea caracterelor și înțelegerea liniilor evolutive și adaptative ale plantelor;

·         Familiarizarea cu principalii reprezentanți spontani și cultivați în scop forestier;

·         Identificarea unor specii de plante în natură și laborator.

Evaluare:

·         evaluare pe parcurs

·         test grilă final

Resurse bibliografice

1. Păşcuţ C., 2017 – Botanică sistematică – curs.

2. Ştefan, N., Oprea, A., 2007 – Botanică sistematică. Editura Universităţii ,,Alexandru Ioan Cuza’’, Iaşi, 551 p.

3. Pop, I., Hodişan, I., Mititelu, D., Lungu, L., Cristurean, I., Mihai  G., 1983 – Botanică sistematică. Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 419 p.

4. Parascan, D., Danciu, M., 1996 – Botanică forestieră. Editura Ceres, Bucureşti, 303 p.

5. Popescu G.G., 2009, Introducere în Botanica Filogenetică, Ed. SITECH, Craiova.

6. Chifu T. et al., 2001, Botanică sistematică. Cormobionta, Ed. Univ.”Al.I.Cuza”,Iaşi.