Antet sigle POCU


Sigla UO

Antreprenor pentru viitor – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
Beneficiar: Universitatea din Oradea, Partener: Corporactive Consulting SRL 
Cod proiect: 124167, Cod apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 
Componenta 1: 379 Bursa Student Antreprenor -  Măsură activă pentru creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai putin dezvoltate; Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe 
Siteul proiectului: antrev.uoradea.ro, facebookinstagram

Data: 

Întocmit,
Popescu Daniela Elena - Expert responsabil îmbunătățirea accesibilității, utilizării și calității TIC

Avizat,

Dodescu Anca Otilia -  Director implementareAntreprenor pentru viitor 


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.


Antet sigle POCU


Sigla UO

Antreprenor pentru viitor – Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 
Beneficiar: Universitatea din Oradea, Partener: Corporactive Consulting SRL 
Cod proiect: 124167, Cod apel: POCU/379/6/21/Operațiune compozită OS. 6.7, 6.9, 6.10 
Componenta 1: 379 Bursa Student Antreprenor -  Măsură activă pentru creşterea participării studenţilor din categorii vulnerabile la programe de studii de licenţă - Regiuni mai putin dezvoltate; Axa Prioritară: Educaţie şi competenţe 
Siteul proiectului: antrev.uoradea.ro, facebookinstagram

Data: 29 ianuarie 2020

Întocmit,

Prof.ec. Anca Dodescu

Popescu Daniela Elena - Expert responsabil îmbunătățirea accesibilității, utilizării și calității TIC

Avizat,

Dodescu Anca Otilia -  Director implementareAntreprenor pentru viitor 


Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.