Ciclul I (Licență)

Modulele cuprind elemente esentiale de seminar, in materia Dreptului civil, Partea generală și Persoanele

Sunt incluse grile de verificare a cunostintelor acumulate, spete, trimiteri bibliografice si legislatie aferenta.

    Cursul se adresează studenților anului I de la specializarea Drept și Administrație publică

Subiecte abordate (selecție ) / semestrul  I :

I.   Constitutia: notiune, criterii de definire.

II.  Constituțiile cutumiare și constituțiile scrise

III.  Controlul de constituționalitate: noțiune, tipuri de control.

IV.  Regimul politic: notiune, tipuri de regim politic.

V.   Funcțiile Parlamentului.


Subiecte abordate (selecție ) / semestrul  II :

 I.   Instituția Avocatului poporului în România.

 II.  Președintele României: răspundere, acte și atribuții.

 III.  Guvernul României: răspundere, raporurile cu Parlamentul.

 IV.  Atribuțiile Curții  Constituționale a României.

 VOrganizarea  Parlamentului României.

lector univ. dr. Simina Goia