Facultatea de Arte


Studiul culorii reprezintă una dintre direcțiile de bază în cercetarea din domeniul artelor vizulale, fie că vorbim de pictură, grafică, arte decorative ori design. Studiul culorii are ca obiective însuşirea cunoştinţelor despre culoare şi cromatologie necesare formării profesionale ale viitorilor artişti în domeniul artelor vizuale, dezvoltarea capacităţilor creatoare şi a sensibilităţii faţă de lumea culorilor, cât şi însuşirea unor cunoştinţe teoretice folositoare unor aplicații practice ulterioare. În acest sens, studiul are în vedere înţelegerea mecanismelor de formare a gamelor cromatice, a funcţiilor culorii, înţelegerea  nivelurilor de operare asupra culorii la nivel descriptiv sau interpretativ, explorarea posibilitatilor expresive ale culorii în compozitia plastică, dezvoltarea capacitatii conceptuale de organizare a câmpul geometric, bidimensional sau tridimensional. Coordonatele importante pe care se desfășoară studiul culorii au în vedere noțiuni de cromatologie, optică ori semiotică articulate în legi ale contrastelor ori în teorii care au în vedere descrierea simbolismului culorilor.